تریلر ماموت

تريلرهای ماموت برطرف كننده نياز يكي از صنايع استراتژيك كشور يعنی صنعت حمل و نقل هستند. اين محصولات علاوه بر رفع نيازهای حمل و نقل داخلی، در ترانزيت كالا از مبادی ورودي به مقصد كشورهای همسايه نيز سهم قابل توجهی دارند.